Registrul comertului

 

1. REZERVARE DENUMIRE FIRMA SI EMBLEMA

Pentru rezervare denumire firma nu sunt necesare acte daca este facuta direct de asociat.

Pentru rezervare emblema aceasta trebuie depusa in 4 exemplare.

2. CONSTITUIREA SI MODIFICAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Pentru intocmirea actelor constitutive sunt necesare urmatoarele :

buletinele de identitate ale asociatilor ;

denumirea societatii ;

sediul social ;

obiectul de activitate ;

Pentru modificarea actelor constitutive sunt necesare :

copie buletin identitate asociat ;

copie certificat inmatriculare la Registrul Comertului ;

copie dupa statut sau act constitutive si dupa ultimul act modificator ;

3. SERVICII MONITOR OFICIAL

Se preiau spre publicare in Monitorul Oficial urmatoarele tipuri de acte :

Partea a III - Pierderi de acte :

- pasaport ;
- permis de conducere auto ;
- stampila rotunda ;
- chitante fiscale ;
- facturi ;
- livret militar ;
- schimbare nume ;
- diploma studii ;
- certificat de calificare ;
- carnet de munca ;

Partea a IV-a

- Hotariri Judecatoresti ;
- Incheieri Judecator ;
- Acte Aditionale ;
- Convocatoare Adunari Generale ;
- Hotariri de Dizolvare ;
- Hotariri AGA ;
- Contracte de gaj asupra fondului de comert ;
- Proiecte de fuziune ;
- Contracte de cesiune ;

Se pot face abonamente anuale si trimestriale la Monitorul Oficial pentru :

partea I - limba romana ;

partea I bis ;

partea a II a ;

partea a III a ;

partea a IV a ;

Colectia Legislatia Romaniei ;

Colectia de Hotariri ale Guvernului ;

Repertoriul actelor normative ;

Decizii ale Curtii Constitutionale ;

Editii biligve ;

4. INMATRICULAREA FIRMELOR (SOCIETATI COMERCIALE, PERSOANE FIZICE, ASOCIATII FAMILIALE)

primiri acte : 8.30 -15.30 ( luni-joi ), vineri 09-13.30

eliberari acte : 08.30 15.30 (luni - joi) vineri 09-13.30

Acte necesare pentru inmatriculare (valabile indiferent de tipul societatii) :

Copie Buletin Identitate ;

Dovada sediului firmei (acte proprietate , contract de inchiriere etc) ;

Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinerea conditiilor legale pentru comercianti persoane fizice, fondatori, administratori , imputerniciti , experti, cenzori, lichidatori ;

Procura autentica sau imputernicire avocatiala in cazul in care cererea se face prin imputernicit ;

La actele enumerate mai sus se adauga acte specifice :

a. Pentru persoane fizice si asociatii familiale :

Autorizatia pentru exercitarea comertului ( de la primarie) ;

Actul de studii ;

Declaratie pe proprie raspundere privind averea si evaluarea acesteia de catre declarant ;

b. Pentru societati comerciale :

Actul constitutiv (autenti sau atestat);

Dovada efectuarii varsamintelor capitalului social ;

Actele privind proprietatea asupra aportului in natura la capitalul social daca este cazul ;

Raportul de expertiza a bunurilor in natura daca este cazul ;

Chitanta taxa judiciara (366.000 lei la CEC sau direct la Registru) ;

5. INSCRIERE DE MENTIUNI ( MODIFICARI ACTE CONSTITUTIVE)

primiri acte : 8.30 -15.30 ( luni-joi ), vineri 09-13.30

eliberari acte : 08.30 15.30 (luni - joi) vineri 09-13.30

ACTE NECESARE :

a. Pentru persoane fizice :

- Actul administrativ al primariei prin care se aduc modificari autorizatiei initiale ;

- Dovada sediului (daca este cazul) ;

b. Pentru societati comerciale :

- Actul aditional (auttentic sau atestat) ;

In functie de tipul de modificare solicitat :

- Dovada sediului nou (act proprietate , contract inchiriere etc) ;

- Dovada rezervarii denumirii noi ;

- Buletin identitate pentru asociatii noi ;

- Dovada depunerii capitalului social ;

- Acte de proprietate asupra aportului in natura la capitalul social (daca este cazul) ;

- Expertiza bunurilor in natura (daca este cazul) ;

- Dovada sediului pentru punctele de lucru ;

- Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru administratori, cenzori, lichidatori, imputerniciti ( noi ) ;

6. FURNIZARE INFORMATII SI ELIBERARE CERTIFICATE CONSTATATOARE

PROGRAM CU PUBLICUL : 08.30-15.30 ( luni - joi ) vineri 08.30-13.30

Registrul Comertului este public. Informatiile si certificatele constatatoare se elibereaza contra cost.

Pentru furnizare informatii si eliberare certificate constatatoare nu sunt necesare alte acte.

Aceasta pagina a fost preluata de la Biroul Unic.

 
 
 

 


Incepand de la 930 lei puteti sa infiintati o societate comerciala cu raspundere limitata intr-un termen de 4 zile de la depunerea actelor la Biroul Unic. Capitalul social nu este inclus in pret.

In pret sunt incluse taxele la Oficiul Registrului Comertului si onorariul avocatului.

 
 

 

Nou Forum   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Copyright infiintarisocietati.ro © 2003-2004. Toate drepturile rezervate.